News list News list
Chương Trình Tập Huấn 2015: Cùng Nhau Vươn Tới Thành Công

Chương Trình Tập Huấn 2015: Cùng Nhau Vươn Tới Thành Công

Thật vui, vì sau một năm làm việc cật lực anh em chúng ta từ các miền Bắc, Trung, Nam lại có dịp gặp gỡ, hội ngộ cùng nhau cùng Ban lãnh đạo để trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị này. Chắc chắn trong mỗi chúng ta, ai cũng còn len nhẹ một chút cảm xúc quyến luyến....

See more