News list News list
TVPHARM 2021 - VỮNG BƯỚC HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HÓA TẦM NHÌN TV.PHARM 30 NĂM

TVPHARM 2021 - VỮNG BƯỚC HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HÓA TẦM NHÌN TV.PHARM 30 NĂM

Năm 2021, diễn biến bất ngờ từ đại dịch Covid- 19 tái bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội. Đối mặt với bối cảnh đầy thách thức, TV.PHARM đã thể hiện bản lĩnh, ý chí và sức mạnh nội lực của mình, ứng phó kịp thời theo tình hình mới....

See more