News list News list
TV.PHARM ĐÃ CÓ BUỔI GẶP GỠ VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NGƯỚC VỀ VIỆC XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP DƯỢ

TV.PHARM ĐÃ CÓ BUỔI GẶP GỠ VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NGƯỚC VỀ VIỆC XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP DƯỢ

Ngày 17/6 vừa qua, lãnh đạo cấp cao của FPEG - đơn vị tư vấn thiết kế cho Dự án Cụm công nghiệp Dược phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM đạt chuẩn GMP - EU từ Serbia sang thăm và làm việc cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm ...

See more