Phân phối Phân phối

Phân phối trong nước

Hiện nay, TV.PHARM có 01 văn phòng đại diện tại Hà Nội, 13 chi nhánh kinh doanh. Sản phẩm được phân phối rộng khắp trên cả nước.

HỆ THỐNG 13 CHI NHÁNH TOÀN QUỐC

 • Chi nhánh Hà Nội
 • Chi nhánh Thanh Hoá
 • Chi nhánh Nghệ An
 • Chi nhánh Đà Nẵng
 • Chi nhánh Khánh Hòa
 • Chi nhánh DakLak
 • Chi nhánh Đồng Nai
 • Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 1
 • Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 2
 • Chi nhánh Tiền Giang
 • Chi nhánh Trà Vinh
 • Chi nhánh Cần Thơ
 • Chi nhánh An Giang
distribute-number
map-distribute

PHÂN PHỐI NGOÀI NƯỚC

Ngoài ra, TV.PHARM cũng xuất khẩu sản phẩm sang một số quốc gia khác như Nigeria và một số nước Châu Á, ASEAN