Social mission Social mission
TV.PHARM KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "TIẾP BƯỚC CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG" -EN

TV.PHARM KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "TIẾP BƯỚC CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG" -EN

Nhằm mục đích hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) TV.PHARM – Đại diện Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã thực hiện dự án “Tiếp bước cùng em đến trường” để trao học bổng cho các em học sinh hiếu họ...

See more