Social mission Social mission
Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân xã Tân An và xã Hưng Mỹ  tỉnh Trà Vinh-en

Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân xã Tân An và xã Hưng Mỹ tỉnh Trà Vinh-en

Ngày 23 - 24/7/2022, Chi hội GDCSSKCĐ TV.PHARM, Đoàn trường CĐ Y Tế Trà Vinh và Đoàn cơ sở Y Tế Trà Vinh phối hợp cùng nhà tài trợ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM, CLB Thiện Nguyện Bắc Trung Nam và Vietfoods đã tổ chức khám bệnh tổng quát, tư vấn chữa trị các bệnh thông thường, cấp phát thuốc miễ...

See more