Social mission Social mission
Cấp tốc trao tặng khẩu trang y tế hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh

Cấp tốc trao tặng khẩu trang y tế hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh

75.000 khẩu trang y tế Mebilook cao cấp vừa được Tập đoàn AIKYA và các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM, Công ty Cổ phần Dược phẩm & Sinh học y tế MEBIPHAR cấp tốc vận chuyển đến Bắc Giang, Bắc Ninh, Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều....

See more