News list News list

TV.PHARM TRAO TẶNG BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÁM CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ ĐỢT THÁNG 5


29/05/2023

Ngày 27/5 vừa qua, TV.PHARM đã cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Trà Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tổ chức một chương trình quan trọng. Chương trình này tập trung tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cùng việc khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người đang gặp khó khăn tại Huyện Càng Long thành phố Trà Vinh.Trong khuôn khổ chương trình, gần 200 người dân thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo đã được khám bệnh và nhận thuốc miễn phí nếu có thẻ BHYT. Đồng thời, những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng thẻ BHYT. Chương trình cũng đã tuyên truyền ý nghĩa của việc tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH, nhằm giúp nâng cao nhận thức của người dân và khuyến khích duy trì tham gia BHYT hộ gia đình cùng việc tham gia BHXH tự nguyện khi có điều kiện.
Từ nay đến cuối năm 2023, hàng tháng, TV.PHARM sẽ tiếp tục tổ chức chương trình nhằm huy động sự đóng góp chung từ các cơ quan và đơn vị, nhằm hỗ trợ BHXH, BHYT và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người đang đối mặt với khó khăn.

#TVPHARM #Thuonghieuquocgia

Administrator