Our Visions Our Visions

Tầm nhìn

Phát triển và xây dựng thương hiệu, sản phẩm; đưa thương hiệu TV.PHARM lên top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2025.

Sứ mệnh

TV.PHARM cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả và an toàn trong suốt hành trình “chăm sóc sức khỏe cộng đồng”

Giá trị cốt lõi

SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG

Lấy sức khỏe cộng đồng là mục tiêu nhất quán và lâu dài để hướng tới

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Luôn luôn nắm bắt – đổi mới – ứng dụng công nghệ hiện đại của ngành dược để tạo những sản phẩm chất lượng cao

CHẤT LƯỢNG

Lấy chất lượng sản phẩm làm cam kết cao nhất

LÒNG TIN - SỰ TÍN NHIỆM

Lấy lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng làm mục đích phấn đấu lâu dài

LỢI ÍCH - SỰ THỊNH VƯỢNG

Lấy lợi ích và sự thịnh vượng của khách hàng làm mục tiêu dài hạn

Sáng tạo – cống hiến – trí thức

Lấy sự sáng tạo – cống hiến – trí thức của nhân viên làm phương châm hành động