News list News list

Ký nghiệm thu triển khai Dự án Ứng dụng phần mềm Oracle NetSuite Cloud ERP cho TV.PHARM


01/06/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM và Công ty SuiteCloud Company Ltd (www.suitecloud.vn) đã tiến hành ký nghiệm thu triển khai thành công Dự án Ứng dụng phần mềm Oracle NetSuite Cloud ERP vào quản trị vận hành cho TV.PHARM. Phạm vi ứng dụng bao gồm các phân hệ chức sau:

 1. Quản trị quan hệ khách hàng - Customer Relationship Management (CRM).
 2. Quản lý tài chính, kế toán - Financial Management.
 3. Báo cáo thông minh - Business Intelligence (BI).
 4. Quản lý kho hàng - Inventory Management.
 5. Quản trị quy trình từ Bán hàng đến Thu tiền: Business Process Order-to-Cash (Bao gồm quy trình bán hàng tại 10 Showroom của bên A sử dụng các module nêu trên).
 6. Quản trị quy trình từ Mua hàng đến Thanh toán - Business Process Purchase-to-Pay.
 7. Quản trị kế hoạch cung ứng - Demand Planning.
 8. Quản trị sản xuất, Sản phẩm dở dang, và Giá thành - Manufacturing Work Order & Assembly, WIP & Routing, Standard Costing.
 9. Quản lý Nghiên cứu phát triển - R&D.
 10. Quản lý hồ sơ nhân sự - HR records management.
 11. Quản lý TSCĐ - Fixed Asset.
 12. Quản lý chất lượng - QA/QC.
 13. Quản trị đa công ty - Multi-Company Management (One World).
 14. Tích hợp hóa đơn điện tử - E invoice.
 15. Tích hợp hệ thống DMS - Mobiwork Integration.

 

Ông Hà Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM (đứng giữa) chứng kiến lễ ký kết.

Với việc triển khai thành công và sở hữu hệ thống quản trị hiện đại này, TV.PHARM đang nắm nhiều lợi thế về hiệu quả hoạt động cao và tốc độ tăng trưởng nhanh

 1. Hợp nhất quản trị đồng bộ trên hệ thống ERP cho 13 chi nhánh, TV.PHARM và công ty mẹ tăng cường hiệu quả quản trị chiến lược, kế hoạch, kinh doanh của từng cấp.
 2. Tối ưu trong điều phối sử dụng nguồn lực cho những lĩnh vực tiềm năng tạo động lực phát triển mạnh mẽ để phát triển mở rộng kinh doanh, bao gồm cả việc bắt đầu xây dựng đưa vào khai thác Khu Dược phẩm công nghệ cao tại Trà Vinh.
 3. Đồng bộ, chuẩn hóa và kết nối liên thông quy trình vận hành, kế thừa dữ liệu và tăng tỷ lệ tự động hóa trong các quy trình kinh doanh, từ đó tăng năng suất vận hành. Tăng cường kiểm soát, tuân thủ quy định, quy chuẩn và chính sách của TV.PHARM.
 4. Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng tới những tiêu chuẩn cao của thế giới, tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, đối tác giao dịch với TV.PHARM tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ, đảm bảo thông tin luôn sẵn có, nhất quán giữa công ty với khách hàng đối tác.
 5. Đảm bảo hệ thống sẵn sàng mở rộng đáp ứng chiến lược đầu tư cho TV.PHARM trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm, nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam.

Administrator