News list News list

[Infographic] F0 điều trị tại nhà giảm đau, hạ sốt đúng cách


05/10/2021

Dùng thuốc và hạ sốt đúng cách khi điều trị COVID-19 tại nhà là một phần quan trọng giúp người bệnh giảm thiểu sự khó chịu, tránh biến chứng và như vậy sẽ nhanh hồi phục


Administrator