Social mission Social mission
KHÁM BỆNH VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ TRÀ VIN

KHÁM BỆNH VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ TRÀ VIN

Hưởng ứng phong trào chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng với kế hoạch chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 của Đoàn ủy. Từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 22/07/2015 Đoàn ủy Công ty CPDP TV.PHARM phối hợp cùng Đoàn phường 9 TP.Trà Vinh tổ chức buổi khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người ca...

See more